306/74 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยา
เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
HOTLINE
038250419
OFFICE HOURS
จันทร์ - เสาร์ : 08.00 - 18.00 น.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยามวิคโทรี่อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ จำกัด

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท สยามวิคโทรี่ลอว์ จำกัด เพื่อให้บริษัทมีความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นสากลจึงได้จดทะเบียนบริษัทเพิ่มเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็น “บริษัท สยามวิคโทรี่อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ จำกัด” โดยมี คุณปกิตตา ตั้งชนินทร์ และคุณพิเชต ฤทธิ์เต็ม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

ปัจจุบัน บริษัท สยามวิคโทรี่อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 306/74 หมู่ที่ 12 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี